آموزش

نیاز به آشنایی کاربران نرم افزار جامع به آشنایی با تکنیک‌ها و ریزه کاری‌های استفاده ازاین سامانه و جای خالی یک نظام آموزشی مدون و منظم در زمینه فناوری اطلاعات بیمه‌ای سبب شد تا شرکت فناوران اطلاعات خبره در سال ۱۳۹۳ اقدام به تاسیس یک موسسه آموزشی به عنوان کارانگر کند. کارانگر با استفاده از آخرین متدهای آموزشی به آموزش سامانه جامع، نرم افزارهای مالی و حقوقی و مفاهیم و اصول کسب و کار بیمه‌ای به نمایندگان، کارشناسان، کارمندان، علاقه‌مندان و جویندگان کار در صنعت بیمه می پردازد. کارانگر با در نظر گرفتن روند آموزشی و متناسب با نیازهای شرکت‌های بیمه‌ای به دو شیوه حضوری و آموزش‌های الکترونیک به مشتریان خدمات ارائه می‌کند.