سامانه معرفی‌نامه الکترونیک درمان (ماد)

محصول ماد این امکان را برای کاربران مراکز درمانی فراهم می‌کند تا تمام عملیات مربوط به معرفی‌نامه‌های درمان را با یک حساب کاربری و یک روال واحد به صورت الکترونیکی انجام دهند. بزرگترین دستاورد سامانه ماد، با کاهش پیچیدگی و رابط گرافیکی قدرتمند و کاربرپسند، تحول در فرایند بهره‌مندی بیمه‌گذاران از خدمات بیمه تکمیلی است که بیمه‌های تکمیلی را به خدماتی فوری و بسیار قابل دسترس تبدیل کرده است.

ویژگی‌های و قابلیت‌ها

سامانه معرفی‌نامه الکترونیک درمان (ماد) فرآیند تنظیم اسناد بیمه تکمیلی و ارائه آن‌ها به شرکت‌های بیمه را با حداقل پیچیدگی و در کمترین زمان ممکن میکند.

رابط گرافیکی قدرتمند
رابط گرافیکی قدرتمند
حساب کاربری واحد برای مدیریت تمامی شرکت های بیمه
حساب کاربری واحد برای مدیریت تمامی شرکت های بیمه
امکان استفاده از پنجره های متعدد برای شرکت های بیمه مختلف
امکان استفاده از پنجره های متعدد برای شرکت های بیمه مختلف
قابلیت انجام عملیات موازی در چندین Tab
قابلیت انجام عملیات موازی در چندین Tab
کلید های میانبر جهت انجام امور مختلف
کلید های میانبر جهت انجام امور مختلف
ارسال الکترونیکی مدارک و لیست هزینه ها از سوی مراکز درمانی به شرکت های بیمه
ارسال الکترونیکی مدارک و لیست هزینه ها از سوی مراکز درمانی به شرکت های بیمه
چاپ معرفی نامه
چاپ معرفی نامه
نمایش پیغام های کنترلی و هشدار در زمان انجام عملیات
نمایش پیغام های کنترلی و هشدار در زمان انجام عملیات
وجود مکانیزم های Caching در لایه های مختلف معماری جهت افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات
وجود مکانیزم های Caching در لایه های مختلف معماری جهت افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات
مدیریت دسترسی های مختلف و امنیت در تبادل داده ای
مدیریت دسترسی های مختلف و امنیت در تبادل داده ای

دستاوردهای سامانه معرفی‌نامه الکترونیک درمان (ماد)

0+ مرکز درمانی

فعال در سامانه ماد

0+ کاربر مرکز درمانی

فعال در سامانه ماد

0 میلیون معرفی‌نامه صادر شده

تحت سامانه ماد

مشتریان سامانه ماد

بیمه کوثر
بیمه آتیه سازان
بیمه ما
بیمه سامان
بیمه رازی
Asia
بیمه آسیا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه آرمان
بیمه ایران معین
بیمه نوین
بیمه تعاون
بیمه حافظ
بیمه تجارت
بیمه سینا
بیمه سرمد
بیمه البرز