زیرساخت جامع اتصال به شبکه بانکی

زیرساخت جامع اتصال به شبکه بانکی

زیرساخت جامع اتصال به شبکه بانکی در حوزه‌های دریافت و پرداخت و برای مدیریت و کنترل تمام تراکنش‌ها اعم از حق بیمه، اقساط، خسارت، هزینه کارشناسی و موارد مشابه در تمام عملیات بیمه‌گری و برای حساب‌های مختلف شرکت‌های بیمه استفاده می‌شود. از این رو، با استفاده از بخش‌های مختلف و متنوع این ساختار، چرخه صحیح تراکنش های مالی به صورت خودکار میسر می‌شود.
زیرساخت جامع اتصال به شبکه بانکی، تمام عملیات مرتبط با پرداخت و دریافت در سامانه جامع بیمه‌گری بنیان را در کمترین زمان و با حداقل میزان دخالت کاربر امکان‌پذیر می‌کند.

بخش‌های کلی زیرساخت جامع اتصال به شبکه بانکی

امکان تعریف و تخصیص انواع شناسه واریز

تعبیه انواع سرویس های بانکی جهت استفاده در سامانه بیمه گری

امکان بارگذاری صورت‌حساب از طریق وب‌سرویس و فایل

امکان دستور پرداخت ویژه

امکان واریز بین بانکی

مزایا و سودمندی‌ها

افزایش امنیت

سهولت و چابکی ارتباطات شرکت بیمه با بانک

گسترش و افزایش سرعت خدمات

رضایتمندی شرکت های بیمه و ذی نفعان

ویژگی‌های فنی سیستم

امکان تعریف و تخصیص انواع شناسه واریز
امکان بارگذاری صورت‌حساب از طریق وب‌سرویس و فایل
امکان دستور پرداخت ویژه جهت مدیریت انواع پرداخت
امکان واریز بین بانکی (پایا) جهت مدیریت انواع پرداخت
ایجاد پلتفرم یکسان و پویا جهت سهولت استفاده
ایجاد زیرساخت پویا جهت تعبیه انواع سرویس‌های بانکی
انجام خودکار عملیات بیمه‌گری مرتبط با تراکنش‌های بانکی
همسان‌سازی خودکار اطلاعات بانکی و بیمه به صورت آنلاین و آفلاین
تعبیه انواع سرویس‌های بانکی جهت استفاده در سامانه بیمه‌گری
امکان استفاده مجزا و همسان برای صورت‌حساب بانک و صندوق نماینده
کاهش هزینه‌های پیاده‌سازی انواع سرویس‌های مورد نیاز جدید