محصولات بیمه‌گری اتکایی

محصولات بیمه‌گری اتکایی

نسل جدید محصولات بیمه‌گری اتکایی با طراحی و معماری به‌روز توانسته بر تمام خواسته‌های کسب‌وکاری و فنی مشتریان منطبق شود و نیازهای بزرگ مشتریان را برآورده سازد. با کمک محصولات بیمه‌گری اتکایی، نصب و راه‌اندازی زیرسیستم قبولی اتکایی در شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای که مجوز قبولی بیمه‌نامه‌ها را از بیمه مرکزی دریافت کرده‌اند، امکان‌پذیر شده است.

واگذاری

قبولی

نسل جدید محصولات اتکایی فناوران برای همه شرکت‌های بیمه قابل استفاده است و تمام مجوزهای مورد نیاز و مورد تأیید بیمه مرکزی را دریافت کرده است.

قابل استفاده برای همه شرکت‌های بیمه

کسب تمام مجوزهای مربوطه و مورد تأیید بیمه مرکزی

مستقل از سیستم جامع فناوران (بنیان)

محصولات اتکایی

پوشش کل عملیات اتکایی در کشور

قبولی مشارکت و مازاد سرمایه

واگذاری مشارکت و مازاد سرمایه

قبولی اختیاری

واگذاری اختیاری

قبولی مازاد خسارت

واگذاری مازاد خسارت

محصول تخصصی قبولی از بیمه گران خارج از کشور

ویژگی‌های محصولات اتکایی

امکان استخراج گزارشات ریز و جامع
امکان ثبت اطلاعات کامل کلیه عملیات‌های اتکایی به صورت دینامیک
امکان ثبت و مدیریت عملیات‌های اتکایی به صورت گروهی و تکی
انجام محاسبات فنی کامل
انجام و مدیریت کامل عملیات‌های مالی
مدیریت فرآیندها و سطوح دسترسی