محصولات تکمیلی مبتنی بر زیر ساخت بنیان شامل 2 محصول است.
 1. سامانه اتصال به سنهاب بیمه مرکزی: سامانه‌ای که نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه‌ در راستای تحقق دولت الکترونیک را به عهده دارد. با استفاده از این محصول اطلاعات کلیه عملیات اصلی بیمه‌گری شامل صدور بیمه‌نامه/الحاقیه ، تشکیل پرونده خسارت ، صدور حواله خسارت، قراردادها و ... به صورت آنلاین برای بیمه مرکزی ارسال می‌شود و کنترل‌ها و نظارت‌های لازم از سوی بیمه مرکزی به صورت آنلاین در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود سپس کد یکتا بیمه مرکزی به عملیات مورد نظر اختصاص می‌یابد. با این کد یکتا امکان استعلام (مثلا بیمه‌نامه) برای بیمه‌گذاران از بیمه مرکزی جهت اطمینان از اصالت بیمه‌نامه فراهم می‌شود.
 2. سامانه های مبتنی بر وب:
  • پنجره واحد صدور معرفی نامه آنلاین: در این سامانه مرکز درمانی با لاگین واحد در تمامی شرکت‌های بیمه طرف قرارداد فناوران می‌تواند اقدام به صدور معرفی‌نامه آنلاین برای بیمه شده نماید.
  • صدور و تمدید بیمه نامه ثالث: در این سامانه بیمه‌گذار می‌تواند اقدام به تمدید بیمه‌نامه ثالث خود نماید. همچنین امکان تمدید بیمه‌نامه تمامی شرکت‌ها در شرکت بیمه مد نظر بیمه‌گذار در این سامانه فراهم می‌باشد.
  • سامانه صدور بیمه نامه مسافرت خارج از کشور: در این سامانه بیمه‌گذار در صورت تصمیم به مسافرت به خارج از کشور دارد، می‌تواند اقدام به خریداری بیمه‌نامه درمان مسافرت خارج از کشور به صورت آنلاین نماید.
  • سامانه تمدید بیمه‌نامه بدنه: امکان تمدید بیمه‌نامه بدنه با شرایط بیمه‌نامه سال قبل در این سامانه فراهم می‌باشد.
  • کارتابل بیمه گذار: در این سامانه بیمه‌گذار امکان مشاهده وضعیت بیمه‌نامه‌های خود و انجام عملیات مالی آنها مانند پرداخت اقساط بیمه نامه یا اقساط وام را دارد. همچنین امکان چاپ دفترچه اقساط بیمه‌نامه و وام در این سامانه فراهم می‌باشد.
  • استعلام خسارت: امکان مشاهده سوابق خسارت بیمه‌نامه‌های درمان، ثالث، بدنه در این سامانه فراهم می‌باشد. در رابطه با استعلام خسارت درمان، بیمه‌شده خود راسا می‌تواند با اعلام مشخصات اصلی مانند کد ملی، سوابق خسارت خود را در تمامی مقاطع مشاهده نماید.