درباره ما

صنعت بیمه به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی در هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. میزان رشد صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. در همین راستا شرکت فناوران اطلاعات خبره، صنعت بیمه را به عنوان بازار هدف خود انتخاب نموده و تمامی فعالیت‌های خود را معطوف به این صنعت نموده است. لذا ارائه راه کارهای تخصصی جامع بیمه گری در صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است. کلیدی ترین محصول شرکت سامانه بنیان « سیستم جامع بیمه گری » می باشد که به عنوان یک Core Insurance توانسته است نقش بسزایی را در پاسخ به نیازهای نرم افزاری شرکت های بیمه ای ایفا نماید.

حوزه فعالیت

ما صنعت بیمه را به عنوان بازار هدف خود انتخاب و تمامی فعالیت‌های خود را معطوف به این صنعت نموده‌ایم. تخصص ما ارائه راهکارهای جامع بیمه‌گری به تمامی نیازهای صنعت بیمه در حوزه های: راهکارهای جامع بیمه‌گری، مدیریت جامع عملیات مالی، بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان و هوشمندی کسب و کار می‌باشد. فعالیت ما در زمینه طراحی و تولید سیستم های نرم‌افزاری: جامع و یکپارچه، متمرکز در سطح کشور و ارتباط از طریق اینترنت می باشد. کلیدی ترین محصول شرکت، سیستم جامع بیمه‌گری می باشد که به عنوان یک Core Insurance توانسته نقش بسزایی را در پاسخ به نیازهای نرم‌افزاری شرکت‌های بیمه‌ای عهده دار باشد.

تکنولوژی‌های مورد استفاده

Future Plans

Busines Intelligence

Core Insurance Rule Engine

Software as a service

Mobile Application

xamarin-logo Xamarin

Application Lifecyele Modeling Tool

enterprise-architect-logo Enterprise Architect

.Net Platform

.net-logo MVC,WPF,Web Api

Database Microsoft Sql Server

/SQL-server-logo SQL Server, SSIS, SSAS