قابليت پرداخت با لينک (Pay By Link) به راهکارهاي فناوران افزوده شد

تاریخ انتشار: 1399/08/27

عادل اميرپارسي، مدير پروژه سيستم مالي ، ضمن اعلام اين خبر گفت: «ازآنجاکه با اين روش، امکان پرداخت هزينه‌هاي بيمه‌نامه با استفاده از درگاه پرداخت در تلفن همراه مشتري فراهم مي‌شود، علاوه بر افزايش سهولت استفاده و ارتقاي تجربه کاربري، امنيت انجام تراکنش متناظر نيز بيشتر خواهد شد.» اين امکان جديد با هدف ارتقاي تجربه‌ کاربران نهايي در بهره‌مندي از خدمات بيمه‌گري الکترونيک، در قالب يک شيوه دريافت جديد در «بنيان» (سامانه جامع بيمه‌گري شرکت فناوران) توسعه پيدا کرده است. با انتخاب اين نوع دريافت، به‌صورت آني پيامکي حاوي يک لينک براي مشتري ارسال مي‌شود که امکان نمايش اطلاعات بيمه‌نامه و اتصال به درگاه پرداخت مرتبط با هر شرکت بيمه را فراهم مي‌سازد. بدين ترتيب با استفاده از اين لينک، امکان انجام عمليات واريز موردنياز مشتري نهايي فراهم مي‌شود و عمليات ثبت وصولي و تسويه نيز به‌صورت خودکار و هم‌زمان با دريافت الکترونيک صورت خواهد پذيرفت. عادل اميرپارسي، مدير پروژه سيستم مالي شرکت فناوران، ضمن اعلام اين خبر گفت: «ازآنجاکه با اين روش، امکان پرداخت هزينه‌هاي بيمه‌نامه با استفاده از درگاه پرداخت در تلفن همراه مشتري فراهم مي‌شود، علاوه بر افزايش سهولت استفاده و ارتقاي تجربه کاربري، امنيت انجام تراکنش متناظر نيز بيشتر خواهد شد.» پيش‌ازاين نيز استفاده از لينک پرداخت در بعضي اجزاي ديگر زيست‌بوم فناوري‌هاي مالي کشور ديده شده بود؛ اما در صنعت بيمه، براي اولين‌بار «فناوران» با ويژه سازي اين روش پرداخت براي شرکت‌هاي بيمه و کسب‌وکارهاي مرتبط، گامي ديگر براي کمک به تحقق تحول ديجيتال در اين صنعت از طريق تقويت تعامل ديجيتال بيمه‌گزار و بيمه‌گر برداشته است.