بيمه‌گري ديجيتال به ‌جاي بيمه‌گري الکترونيکي، مصاحبه مديران فناوران با عصر تراکنش

تاریخ انتشار: 1399/09/05

ماهنامه‌ي «عصر تراکنش» در شماره‌ي سي و هفتم خود، گفت‌وگوي مفصلي با آقايان خاکور و ايماني‌مهر درباره‌ي تحول ديجيتال در صنعت بيمه و پديده‌ي بيمه‌گري ديجيتال در مقابل بيمه‌گري الکترونيک داشت که مشروح آن، روز پنجم مهرماه، بر روي وب‌سايت «راه پرداخت» منتشر شد. در آغاز گفت‌وگو، آقاي ايماني‌مهر، ضمن شرح پيشينه‌ي مسير تحول ديجيتال با مثال‌هايي از نظام بانکي، به بيان تفاوت دو پديده‌ي بيمه‌گري ديجتال و بيمه‌گري الکترونيک پرداختند و اشاره کردند که فناوران اطلاعات خبره مي‌تواند يکي از کليدي‌ترين نقاط تحول ديجيتال، براي جهت‌دادن به اين مسير و پيشگيري از تکرار تجربه‌هاي غيرهدفمند قبل باشد. در ادامه آقاي خاکور در تبيين ضرورت حرکت به‌سمت تحول ديجيتال، به نياز شرکت‌هاي بيمه‌اي به تمرکز بر تحول ديجيتال در زمينه‌هاي مختلف اشاره کردند و کمبودهاي صنعت بيمه در اين حرکت را برشمردند. آقاي ايماني‌مهر از دلايل ضروري‌بودن حرکت شرکت‌هاي بيمه به‌سمت تحول ديجيتال گفتند و سه رکن اساسي اين تحول را شرح دادند. ايشان ضمن تأييد اهميت متنوع‌شدن مدل‌هاي پرداخت بيمه، بر لزوم سنجش سنجيده‌تر ريسک و شناخت واقعي از گستره‌ي تحول ديجيتال تأکيد کردند.