براي اولين بار در صنعت بيمه، عملياتي‌شدن راهکار جامع صدور بيمه‌نامه‌هاي مستمري

تاریخ انتشار: 1399/03/31

محصول جامع صدور بيمه‌نامه مستمري فناوران اطلاعات خبره به بهره‌برداري رسيد. اين راهکار جديد که براي نخستين بار در صنعت بيمه کشور ارائه مي‌شود، بيمه‌گزاران را قادر مي‌سازد علاوه‌بر خريد مستقل بيمه‌نامه مستمري، بيمه‌نامه‌هاي فوت و اندوخته‌دار خود را در موعد دريافت سرمايه يا اندوخته، به بيمه‌نامه مستمري تبديل کنند. فرايند پرداخت مستمري بيمه‌گزاران در اين محصول جديد، به‌صورت تمام اتوماتيک و بدون دخالت کاربر صورت مي‌پذيرد. اين راهکار، علاوه‌بر ارائه طرح‌هاي متنوع مستمري و پوشش‌هاي اضافي بيمه‌اي، بخش‌هاي مالي، خسارت و سنهاب را نيز در بر دارد. با وجود قدمت ده‌ ساله صدور و تمديد تمام مکانيزه بيمه‌نامه‌هاي عمر در سامانه جامع بيمه‌گري «بنيان»، اين نخستين‌بار است که محصولي جامع با تمرکز مستقل‌بر رشته مستمري به بازار بيمه کشور معرفي مي‌شود.