پنج امکان جديد فناوران براي صنعت بيمه

تاریخ انتشار: 1399/03/20

پيرو ابلاغ بيمه مرکزي ايران در راستاي دريافت کد يکتاي بيمه‌نامه و الحاقيه‌هاي رشته‌هاي آتش‌سوزي و باربري از سامانه سنهاب، نسخه جديد سرويس استعلام کدپستي انبار از سامانه جامع انبارها و سرويس استعلام هويت اشخاص از ثبت احوال، تا امروز اين امکانات در قالب نسخه 9.2 نرم‌افزار جامع بيمه‌گري بنيان براي سه شرکت بيمه‌گر تجارت_نو ، دي و سرمد، ارسال و راه‌اندازي شد. بر اساس زمان‌بندي انجام شده، امکانات مذکور تا پايان تيرماه سال جاري در 21 شرکت بيمه‌گر کشور پياده‌سازي و عملياتي خواهد شد. با عملياتي‌شدن اين امکانات جديد، شرکت‌هاي بيمه‌گر مي‌توانند ضمن کاهش چشمگير هزينه‌هاي خود، ميزان خطا و سوءاستفاده‌هاي احتمالي در فرايندهاي مرتبط با اين رشته‌هاي بيمه‌اي را به صفر نزديک کنند. با توجه به اينکه ما در فناوران اطلاعات خبره اخيرا فرايند حذف نسخه کاغذي بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را در شرکت‌هاي بيمه‌گر کشور به پايان رسانده ايم، مفتخريم از خبر آماده‌سازي زيرساخت نسخه ? استعلام بيمه‌نامه شخص ثالث خود طي ماه آينده رونمايي کنيم.