فرصت هاي شغلي

تحليل گر

مهارت ها

 • حداقل 5 سال سابقه کار در رابطه با مفاهيم شي گرايي و پايگاه داده هاي رابطه اي
 • توانايي تعامل
 • توانايي مدلسازي با نرم افزار EA و مستند سازي

شرح وظايف

 • تحليل کسب و کار بيمه
 • اولويت دهي،ارزش گذاري و تخمين ميزان پيچيدگيuser story ها
 • تحويل ويژگي هاي جديد محصول به مشتريان

برنامه نويس ارشد

مهارت ها

 • حداقل 5 سال سابقه کار در زبان هاي برنامه نويسي شي گرا و پايگاه داده هاي رابطه اي
 • آشنايي با تحليل شي گرا
 • مسلط به طراحي شي گرا، معماري چند لايه و design pattern ها
 • توانايي تعامل با برنامه نويسان،مدير محصول و مدير پروژه

شرح وظايف

 • معماري و طراحي پايگاه داده
 • راهبري فني و review کد برنامه برنامه نويسان
 • تخمين زمان انجام task هاي برنامه نويسان
 • پياده سازي taskهاي پيچيده و سخت

برنامه نويس

مهارت ها

 • حداقل 2 سال سابقه کار در زيان هاي برنامه نويسي شي گرا و پايگاه داده هاي رابطه اي
 • آشنايي با معماري چند لايه و design patternها
 • توانايي حل مسائل پيچيده فني

شرح وظايف

 • طراحي نرم افزار
 • رفع ايرادات نرم افزار
 • راهبري فني کمک برنامه نويسان
 • برنامه نويسي در قالب frameworkبومي فناوران

کمک برنامه نويس

مهارت ها

 • آشنايي با مفاهيم شي گرايي
 • تواني رفع مشکل در c# و SQL
 • تسلط به SQL server

شرح وظايف

 • توسعه نرم افزار با توجه به طراحي
 • رفع ايرادات نرم افزار
 • راهنمايي پشتيبان هاي فني

پشتيبان فني نرم افزار

مهارت ها

 • ارتباط قوي
 • توانايي سوئيچ کردن بين چند کار
 • توانايي رديابي مشکلات
 • آشنايي پايگاه داده هاي رابطه اي

شرح وظايف

 • نوشتن queryدر SQL server و عيب يابي
 • پاسخگويي مشتري از طريق تلفن يا ايميل
 • رديابي مشکلات و عيب يابي داده ها در برنامه
 • تنظيمات نرم افزار

کارشناس BI

مهارت ها

 • مسلط به SSIS
 • مسلط به SSAS

شرح وظايف

 • ETL
 • طراحيData warehouse
 • طراحي cube

کارشناس تست

شرح وظايف

 • تست دستي نرم افزار
 • طراحي سناريو تست اتوماتيک نرم افزار