حوزه فعالیت

ما صنعت بیمه را به عنوان بازار هدف خود انتخاب و تمامی فعالیت های خود را معطوف به این صنعت نموده ایم. تخصص ما ارائه راهکارهای جامع بیمه گری به تمامی نیازهای صنعت بیمه در حوزه های:

  • راهکارهای جامع بیمه گری
  • مدیریت جامع عملیات مالی
  • بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان
  • هوشمندی کسب و کار

آنچه انجام می دهیم

طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری:

  • جامع و یکپارچه
  • متمرکز در سطح کشور
  • ارتباط از طریق اینترنت

کلیدی ترین محصول شرکت، سیستم جامع بیمه گری می باشد که به عنوان یک Core Insurance توانسته نقش بسزایی را در پاسخ به نیازهای نرم افزاری شرکت های بیمه ای عهده دار باشد.

Future Plans


  • Bussines Inteligence

  • Core Insurance Rule Engine

  • Software as a service

Technology Used


Mobile Application

Xamarin

Application Lifecyele Modeling Tool

Enterprise Architect

.Net Platform

MVC,WPF,Web Api

Database Microsoft Sql Server

SQL Server, SSIS, SSAS