مشتریان فناوران

شرکت فناوران به عنوان بزرگترین و تخصصی ترین شرکت فعال در زمینه مکانیزاسیون صنعت بیمه توانسته با ارائه سیستم جامع بیمه گری و سیستم هوش تجاری، محصولات خود را به تعداد زیادی از شرکت های بیمه و نمایندگان بیمه عرضه نماید. تمام مشتریان ما متعلق به صنعتی هستند که جایگاه اجتماعی و اقتصادی رفیعی دارند. سعی شرکت فناوران این است که با تلاش بی وقفه و با ارائه خدمات مطلوب تر و با کیفیت تر سهمی اندک در ارتقا این جایگاه داشته باشد.
هم اکنون بیش از ۱۳۰۰۰ واحد شعبه و نمایندگی این شرکتها با بیش از ۳۰۰۰۰ کاربر در سراسر کشور، از خدمات آنلاین این سیستم بهره مند می باشند و بخش اعظمی از خدمات رسانی صنعت بیمه کشور به بیمه شدگان در رشته های مختلف بیمه ای در سراسر کشور، از طریق سیستم جامع بیمه فناوران صورت می پذیرد. شرکت فناوران اطلاعات خبره به عنوان پیشروترین و تخصصی ترین شرکت فعال در زمینه مکانیزاسیون صنعت بیمه می باشد و سامانه بیمه ای فناوران هم اکنون مورد استفاده کلیه شعب و نمایندگی های ۲۲ شرکت بزرگ بیمه ای در سراسر کشور می باشد.